תשלומים איטם

תשלומים לאיט"ם

שם הפריטהסכוםהערותלתשלום
תשלום דמי חבר/ידיד 250 ש"חדמי חבר/ידיד ל-2020להזמנה לחצו
כרטיס פרסום באתר כרטיס זהב450 ש"ח כרטיס הפרסום יוצג למשך שנה ממועד התשלוםלהזמנה לחצו 
כרטיס פרסום באתר כרטיס כסף250 ש"חלהזמנה לחצו 
ועדת הסמכה- דמי דיון250 ש"חדיון בפנקס התמחותלהזמנה לחצו