תשלום לימי עיון

תשלום לימי עיון

 עד ה-20.9.1821.9 – 9.10יום הכנס
(ע"ב מקום פנוי)
לתשלום
חברים וידידים 175 ש"ח 200 ש"ח  230 ש"חלהזמנה לחצו
רופאים ומטפלים שאינם חברי איט"ם210 ש"ח240 ש"ח270 ש"חלהזמנה לחצו 
גמלאים וסטודנטים מתחת לגיל 30

170 ש"ח – לשלוח מייל לאיט"ם itam.isst@gmail.com