קריטריונים להסמכה כמדריך

קריטריונים להסמכה כמדריך

מדריכ/ה מוסמכ/ת צריך לעמוד בקריטריונים הבאים:


• מטפל/ת מיני/ת מוסמך.
• חבר/ת איט"ם מעל שש שנים.
• פעילות בטיפול מיני במסגרת מרפאה מוכרת ומוסמכת להדרכה.
• פעילות במסגרת ישיבות צוות של מרפאה מוכרת.
• השתתפות פעילה מוכחת בהשתלמויות וכנסים מקצועיים (לפחות פעם בשנה בכנס בנושא מיניות בארץ ובעולם).
• ניסיון מוכח בהוראה והדרכה אקדמית.
• אישור על תשלום דמי חבר באיט"ם בחמש השנים שקודמות להגשת הבקשה