גינקולוג

דר' צבי צוקרמן

03-9310837

052-2444908 , פקס': 03-9310870

Zukerman_z@hotmail.com

ברנדה 4 פתח תקווה 49600