ד"ר אריק שכטר

[column width="1/1" last="true" title="רופא משפחה" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

[contact_info name="דר' אריק שכטר" color="accent2" phone="" cellphone="050-2063468" email="arikshec@netvision.net.il" address="London"]

[/contact_info]

[/column]