תשלומים לאיטם

 

תשלום דמי חבר/ידיד

מחיר: 350 ש"ח

להזמנה

כרטיס פרסום באתר כרטיס זהב – כרטיס הפרסום יוצג למשך שנה ממועד התשלום

מחיר: 450 ש"ח

להזמנה

כרטיס פרסום באתר כרטיס כסף

מחיר: 250 ש"ח

להזמנה

ועדת הסמכה- דמי דיון – דיון בפנקס התמחות

מחיר: 250 ש"ח

להזמנה