מטפלת ומדריכה מוסמכת לטיפול מיני

שרי אופיר לביא

0506-458600

sari.lavee@gmail.com

רח' זאב רכטר 8, שיכון דן, תל אביב