עובד סוציאלי קליני

רמי הגואל

0522-476165

ramy47@013.net

כתובת הקליניקה: רח' יותם 39 חיפה