עובדת סוציאלית

רות מילגורן

054-4639054

milgromr@gmail.com

חלקה 227 מושב עמינדב