פסיכיאטר

פרופ′ חיים בלמקר

050-6679700

belmaker@bgu.ac.il

בית הרופאים מודיעין, קניון עזריאלי, בית שמעון קומה 3