עובד סוציאלי קליני

משולם בן מאיר

050-833-7499

meshulam59@gmail.com

כתובת המרפאה: יעבץ 2, ירושלים