כנס דת ומיניות 1.4.16 – וידאו הרצאות

מלכה גראוכר

אלישע אזר

דינה עוואד

נדב שוורץ

שרה סגל