ידידי איט"ם

שםמשפחה
אוריםשי
בחנאנעמי
ביארנטע
בן שחרשרית
ברנעתמר
ג'יהאן סלימאןסעדיה
הוכלרהילה
הניסאורן
הרמתייעל
וגהאליסיה
ורודשלי
זגוריסבין
יפתסמדר
כהןאדוה
כוכביפזית
לבביאורנה
לויןקטיה
לויןשלומית
לוינסוןדגנית
משעןאורן
נבועידית
נוסבאוםאורית
נתןשרון
סידריואב
סלבינסקימרינה
עורייבעוואד
פאיזמוראד
פורפר רוזןשלי
פורתהדס
פזאורלי
פצ'ניק פומפסרחל
פרידמן ברקוביץמאיה
קוסובסקיטלי
קריאלשרה
רדליךאפרת
רובינשטייןאבישג
רודריגז-גרסיאחגית
רייןציפי
שבחחגית
שפיגלכרמית