זימון לאסיפות הכלליות הארציות 1/2021 ו-2/2021

14.1.21

לכבוד

חברי האגודה, איט"ם

 

הנדון: זימון לאסיפות הכלליות הארציות 1/2021 ו-2/2021

האגודה הישראלית לטיפול מיני (איט"ם), ע"מ 580115418, מזמינה את כלל חברי העמותה להשתתף בשתי אסיפות כלליות ארציות, כדלקמן:

  1. האסיפה הכללית הארצית הראשונה (ישיבה מן המניין מס' 1/2021), שתתקיים ביום ו', ה- 28/1/2021 בין השעות 8:30-12:30.

על סדר היום: בחירת חברי וועדת הביקורת המרכזית, בהתאם לסעיף 84 לתקנון האגודה.

חברי האגודה המעוניינים להציג מועמדותם לוועדת הביקורת מתבקשים לשלוח תקציר קורות חיים (עד חצי עמוד). החומר יישלח לכל חברי האגודה בעלי זכות הבחירה, מבעוד מועד, על מנת שיהווה שיקול בבחירה שלהם. נודה על העברת המסמכים לא יאוחר מיום 20/1/2021 .

האסיפה, קרי, ההצבעה לבחירת חברי וועדת הביקורת המרכזית תיערך באמצעות מערכת ממוחשבת ומאובטחת. כל חבר אגודה, שפרטיו מעודכנים, יקבל הודעת SMS לטלפון הנייד / הודעת דואר אלקטרוני, שבאמצעותם יוכל להצביע פעם אחת בלבד. ההצבעה תהיה פתוחה אך ורק ביום ו', ה- 28/1/2021 בין השעות 8:30-12:30.

  1. האסיפה הכללית הארצית השנייה (ישיבה מן המניין מס' 2/2021), שתתקיים ביום ו', ה-5/2/2021, בין השעות 13:30-14:00, בשולי הכנס עצמו.

על סדר היום:

  1. הודעה על החברים שנבחרו לוועדת הביקורת המרכזית.
  2. דיון בהצעות לשינוי תקנון העמותה, שעניינו שינוי תקנון הסמכה: התיקונים המוצעים בתקנון הועברו ב-7/1/2021 ופורסמו באי-מייל, ברשימת התפוצה של כל החברים (וכן, למייל הנוכחי).
  3. שונות.

 

תשומת הלב:

  • במידה שלא קיבלתם הודעה זו באמצעות הדוא"ל, אנא שלחו מייל לאיט"ם והעבירו את פרטי הקשר העדכניים שלכם.
  • הוראות התקנון קובעות, בין היתר, כי כל חבר המשלם את דמי חבר באופן תקין רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות האגודה, ליהנות מהפעולות השונות של מוסדות האגודה ולבחור ולהיבחר לתפקידים באגודה לפי הוראות התקנון. זכות הבחירה ניתנת לחברים המשתייכים לאגודה לא פחות מ- 3חודשים, והזכות להיבחר לחברים המשתייכים לאגודה לא פחות מ- 6 חודשים.
  • ג. חברים אשר לא ישלמו את דמי החבר השנתיים לאגודה עד 48 שעות לפני מועד האסיפה הכללית הארצית, לא יוכלו להצביע.

 

נודה להשתתפותך.

בכבוד רב,

ד"ר אריאל כהן-ארקין

יו"ר האגודה