ד"ר שפרה דיאור

[column width="1/1" last="true" title="פסיכולוגיה קלינית " title_type="single" animation="none" implicit="true"]

[contact_info name="דר' שפרה דיאור" color="accent2" phone="09-7413451" cellphone="050-7409040" email="sdior@bezeqint.net" address="אהרון קצין 36 רעננה 43214"]

[/contact_info]

[/column]