פיסיולוג רפואי ועובד סוציאלי

דר' רוני שטרקשל

077-5499098

055-6631580

ronnys@ekmd.huji.ac.il

אידר 12 חיפה 5375465
12 Edder st. apt. 81, Haifa 3475265