עובדת סוציאלית

דר' רבקה קליין

0544-231187

rklein@netvision.net.il

סמדר 1 יפה נוף ירושלים