דר' הילה הוכלר

רופאת נשים, מקבלת דרך קופת חולים לאומית בסניפים שער בנימין וכוכב השחר, או דרך שר"פ הדסה הר הצופים.
(אין טלפון ומייל לפניה, ניתן לקבוע תור דרך המקומות הנ"ל)