ד"ר דוד ריבנר

[column width="1/1" last="true" title="עובד סוציאלי" title_type="single" animation="none" implicit="true"]

[contact_info name="ד"ר דוד ריבנר" color="accent2" phone="02-6513447" cellphone="052-3414294" email="matzeel@hotmail.com" address="אגסי 4/4 ירושלים 93877"]

[/contact_info]

[/column]