אחות אקדמית קלינית

דר' אנה וולסקי רובל

050-8946369

annawruble@gmail.com

מרכז רפואי הדסה והאוניברסיטה העברית,פקולטה לרפואה (סעוד ורפואה), ירושלים